pabausti

pabausti
pabaũsti, pabaũdžia, pàbaudė tr. 1. K kiek nubausti: Nebuvo griežtai nė vieno mokinio pabaudęs Vaižg. Kap pàbaudžiau pirmą kartą, tris dieneles verkė Ss. Bus kam pabaũsti, nebus kam priglausti JD1181. Pasilaužčiau beržo rykštę, pabaũsčiau mergelę Ss. 2. pagąsdinti, pabauginti: Nori jis mane pabaũsti – su manim nė nešneka Vrb. Kad ji pabaũstų tą pijokėlį, kad jis negertų dieną naktelę Plv. | Buvau Kaune, ir lietus pàbaudė (sulijo) Kt. 3. pakurstyti, paraginti: Kunigaikščiai ... pàbaudė minią, idant ... prašytų DP168. 4. refl. intr., tr. kiek papliekti, pavaryti: Rykštė jojant arkliui pasibaũsti KII129. Aš pasilaušiu beržo šakelę žirgužį pasibaust KlvD92. 5. privarginti, pakamuoti: Jau arkliai kojas pàbaudė, visai nepaeina Skr. Ir ma[n] atrodo, ka jūs labai akis pabaũdę Alk. | refl. tr.: Aš labai kojas vakar pasìbaudžiau Alk. 6. paprašyti, pareikalauti: Kai kada pabaũdžia kokią bonkelę (išgerti) Gs. \ bausti; apibausti; įbausti; išbausti; nubausti; pabausti; pribausti; subausti; užbausti

Dictionary of the Lithuanian Language.

См. также в других словарях:

  • pabausti — pabaũsti vksm. Ji̇̀ nùtarė pabaũsti nedórėlį …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apibausti — apibaũsti, apibaũdžia, apìbaudė tr. 1. kiek nubausti: Apibaũst vis žadėj[o], ale nebaudžia nieko Švnč. 2. apibarti: Jis apìbaudė jąją, kad blogai nedarytų J. bausti; apibausti; įbausti; išbausti; nubausti; pabausti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkudačyti — apkudãčyti tr. pabausti, apmušti: Apkudãčijau vaikus, dabar tyli Ds. kudačyti; apkudačyti; iškudačyti; nukudačyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apreiškyti — 2 apreiškyti tr. 1. apreikšti, apsakyti: Nebuvo nes dar apireiškyta, kas bus jamui padaryta Ch4Moz15,34. Žodis teipag Viešpaties nebuvo dar apireiškytas jamui Ch1Sam3,7. Teisybė nes Dievo apreiškoma esti Ch1PvR1,17. Apireiškia kvapą pažinties… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bausti — baũsti, baũdžia, baũdė tr., intr. 1. SD87 skirti ar vykdyti bausmę: Nusikaltėliai baudžiami pagal įstatymus rš. Motina tą vaiką, kaipo vienatinį, be galo mylėjo, niekuomet jo nebarė nei baudė M.Valanč. Būrą baudžiava baũdžia K.Donel. Tėvai ir …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išbausti — išbaũsti, išbaũdžia, ìšbaudė tr. 1. kiekvieną nubausti: Tu esi dideliai piktas, gatavas kožną už mažą nusidėjimą skaudžiai išbausti Tat. 2. išbarti: Marti ìšbaudė piemenę, t. y. išbarė J. Kad ìšbaudė, tai ìšbaudė ją tėvas Vlkv. 3. refl.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kietasprandis — 1 kietasprañdis, ė adj. (2) prk. atkaklus, užsispyręs: Tokį kietasprandį išdykaujantį bernioką reikia pabausti I.Simon. Jis yra senas, kietasprandis asilas rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nubausti — nubaũsti, nubaũdžia, nùbaudė tr. paskirti, įvykdyti bausmę: Už vagystę teismas jį nùbaudė Gs. Liepė valdovas jį nubaũsti krašto įstatymais J.Jabl. Nubaudė mane Dievas tokiu vaiku (davęs man tokį vaiką) Žem. ^ Kurį Dievas nori nubausti, pirma …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nugintais — nùgintais adv. Šlu žr. 1 nugis: Teip ir nùgintais gal Dievas dar pabausti Grg …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pabaudimas — pabaudìmas sm. (2) → pabausti 1: Ta ne dėl tavęs beržo rykštelė, dėl pabaudimo margų jautelių Sln. Pirm neg ištariau, pabaũdimui manam tuojau paklusna buvo DP523. baudimas; išbaudimas; nubaudimas; pabaudimas …   Dictionary of the Lithuanian Language


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»